Mijn overgrootvader

 

                                                

                  

                                    

 Berend Overdijk ; (nr 1 op de familiefoto hierboven) was de oudste zoon van Jan Overdijk en Dieuwke van der Laan beide afkomstig uit Leeuwarden . Berend was meesterknecht meubelmaker bij de Firma Plat te Leeuwarden . Begon daarna voor zichzelf en starte zijn eigen meubelzaak in de Kleine Hoogstraat . Door zijn vakmanschap en handelsgeest trok zijn klandizie aan waardoor dit pand al snel te klein bleek te zijn , zette daarna zijn werk voort in het veel grotere en vooral diepere pand aan de Voorstreek te Leeuwarden . Berend adverteerde regelmatig in de Leeuwarder Courant .
 Hier  begon Berend zijn eerste eigen meubelzaak                (centrum Leeuwarden)        

  

                           

                              

In deze tijd maakte men nog zelf de meubels in eigen werkplaats veelal achter de winkel. Zo kwam ik tijdens een bezoek bij mensen die nog op meubels woonden die door Berend zelf waren gemaakt. Het ornament hiernaast werd veel gebruikt door Berend om zijn meubelstukken mee op te sieren. Toen Berend enigentijd later zag dat zijn meubels goed in de markt lagen kwamen er ook nog kinderwagens, klokken en spiegels bij nadat hij naar de Voorstreek was verhuisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

 Meer foto,s  Voorstreek   foto,s   1890  -  1900 en 1912   Meubelzaak Fa B.Overdijk

 

                                                    
1905
                                                    
 Berend was niet alleen actief in de meubelhandel ook kocht en verkocht hij regelmatig ontroerende goederen en obligatie's zo blijkt uit het notarieel archief van tresoar (zie kolom rechts in uw scherm). Ook zou Berend panden in Amsterdam hebben bezeten volgens kleindochter Anna Aleida echter hiervan heb ik niets kunnen vinden in de archiefen van Amsterdam . Berend was wel geregeld bij publieke verkopingen van ontroerende goederen en kocht daar ook zoals deze twee van de vele publikaties uit de Leeuwarder Courant laat zien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Berend  zat ook in de vereeneging van woning verhuurders die in 1914 opgericht werd door huiseigenaren/verhuurders. In 1915 was deze vereeneging gegroeid naar 112 huiseigenaren die met elkaar ruim 1008 woningen verhuurden. Hiernaast enkele publikatie's. De tweede publikatie , het vertrek van Berend uit de vereeneging heeft te maken met zijn vertrek uit Leeuwarden in 1928 naar Luchtenveld. Hierover kom ik verderop nog uitgebreid terug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                

 

 

                 

 

............    Situatie schets zomerwoningen Nes Ameland     ..............................    Meer Ameland...Toen en Nu    ........................

1919 
 In 1919 opende Berend inmiddels 54 jaar een tweede meubelzaak in de stad Dokkum. Zoon Henderikus (3) (familiefoto boven) die inmiddels 27 jaar was werd filiaalhouder/eigenaar van de meubelzaak aan de Voorstreek te Leeuwarden. Zoon Berend (4)(familiefoto boven) die inmiddels 25 jaar was werd filiaalhouder van de nieuwe meubelzaak van zijn vader aan de Hoogstraat te Dokkum. Zoon Tjitse (5)(familiefoto boven) was inmiddels 23 jaar en werd eigenaar van de stoffeerderij op de Turfmarkt te Leeuwarden. Met onderstaande advertentie liet Berend heel Friesland weten over zijn nieuwe meubelzaak in Dokkum
                                                         
 

           

 

   

   

 

 

 

 

            
 
 1926
 
 In 1926 waren de advertentie's van Berend in de courant al enigetijd aangepast met de vermelding van zijn 2e meubelzaak te Dokkum. Ten gerieve van de klanten uit de Zuidwesthoek had Berend voor tijdelijk in de buiten-societeit te Sneek ook de beschikking over verkoopruimte voor zijn meubelen end. zoals de advertentie hier naast laat weten.       . ...................................................... ..............................................................................................................................
Zoon  Berend (4) de filiaalhouder van de meubelzaak in de Hoogstraat te Dokkum voelde zich toch niet op de juiste plaats in de meubelhandel , had van jongsaf een roeping gevoeld om evangelist te worden . Zijn werk in de meubelhandel bracht hem regelmatig naar Duitsland waar hij kennis kreeg met een duitse predikant bij één van zijn zakenrelatie's aan huis . Door dit kontakt werd Berend zich bewust van zijn roeping en begon al snel daarna met het vervullen van vacaturebeurten voor evangelist of perdikant , zo spreekt Berend nogal eens in het evangelisatielokaal in Houtigehage een dorpje in de omgeving van Drachten , zo kwam hij in aanraking met een groepje  rechtzinnige hervormden die zich niet thuis voelden onder de rechtzinnige predeking van Rottevalle waar Houtigehage onder viel , en vroegen Berend hun voorganger te willen worden .
 Berend  (1) Was al jaren lid van de Vrij Evangelische Gemeente te Leeuwarden , was daar een geziene ouderling , ondervond nogal wat verschillen van mening en inzicht over de manier van aanpak over de evangelisatie van zijn kerk. Toen voor Berend duidelijk was dat de kerkraad zijn ideeén hierover niet kon delen besloot Berend deze gemeente te verlaten om zelf een kerk te stichten. Omdat zijn zoon Berend (4) al eenige tijd lezingen gaf en vacaturebeurten preekte in de omgeving van Houtigehage besprak Berend zijn iedeeën met deze zoon en vroeg hem te willen helpen een nieuwe kerk te stichten. Daarop werd de meubelzaak te Dokkum verkocht en trok Berend zich terug uit de meubelzaak te Leeuwarden. 
 

1928

 

Dokkum               

                                       

De nieuwe koper Marten Pekelsma liet na aankoop het pand Hoogstraat 16 verbouwen , de toonzaal werd opgedeeld in meerdere ruimtes 

de heer Pekelsma begon een horlogemakerij in dit pand .  Later werd dit pand samen gevoegt met de drie naast gelegen panden .

Nu (2013) zit er een kleding en textielwinkel in dit pand . Door hernummering in het verleden staat dit nu bekend als Hoogstraat 12. 

 

Hier   ga ik verder met de meubelzaak en de stoffeerderij aan de Voorstreek en de Turfmarkt te Leeuwarden die vanaf 1919 wordt gerund door zoon Henderikus (3) en zoon Tjitse (5) .Op een andere website ga ik verder met de geschiedenis van mijn overgrootvader en zijn zoon Berend (4) in de zogeheten Luchtenveld geschiedenis zie link hieronder . 

               

                                                                                     

 

                                                                                  http://kerk-jezus-leeft-luchtenveld.jouwweb.nl/

...

.

.

 

 

           

                          

                                           
                              

 

 


    1939

 

 

 10 Oktober

Henderikus Overdijk

overleden

                                                            
                 
                

                                 

       
                 

 

 

   
        

Na het overlijden van Henderikus ging de meubelwinkel aan de

Voorstreek over in handen van zijn weduwe Aleida Hariëtte

Timmerman . Haar oudste zoon Berend Jan werd bedrijfsleider .

Zoon Jan Cornelis die in 1950 uit Indonesië terug keerde

helpt daarna zijn oudste broer in de meubelwinkel. 

                 

 

                            

Geschreven door Rick Jongbloed  

          

 

                                                                 

 .

.

  Er   is in de loop van jaren veel veranderd in het meubelmakers vak . Maakte grootvader Berend Overdijk (1) de meubels zelf , nu krijgt men deze

toegeleverd van de fabriek .  Stoffeeren doet de firma echter nog steeds wel . In de tijd van grootvader Berend werden er alleen meubels verkocht ,

maar na de oorlog 40/45 nam de verkoop van tapijten en  vloerbedekking en gordijnen een grote vlucht . Klokken en kinderwagens die omstreeks 1920

verkrijgbaar waren bij de firma heeft men niet meer . Tussen 1955 en 1960 is de stoffeerderij dat een apart bedrijf van zoon Tjitse (5) was overgegaan

naar de meubelzaak vanwege dat zoon Tjitse die net als zijn broer Henderikus ook funktie's bekleede binnen hun Vrije Evangelische Gemeente . Naast

voorzitter was Tjitse ook diakenen zoals de adv. hieronder laat zien , serieuze klachten ondervond van reuma en hierdoor zijn werk als stoffeerder

niet langer kon uitoefenen .

.

 
                                                                 

1962

 

Hier eindig het bestaan van de 

meubelzaak van de firma

B.Overdijk aan de Voorstreek

te Leeuwarden zoals de adv.

hiernaast laat zien . De reden

voor beeindeging zou zijn 

geweest opkomende 

concurrentie en terugloop

van klandizie . 

                             

 

Daarna trok een kledingzaak van ,,Albert Ebbink,, in dit pand 

In 1981 was het een elektro winkel van Kim zoals de adv hier onder laat zien.

 

                                                                        

 TERUG NAAR BOVEN
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb